OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture. XII International Scientific Symposium FMPMSA 2024. Book of Abstracts
(Department of Machine Operation and Production Processes Management, University of Life Sciences in Lublin, 2024-06) Lorencowicz, Edmund; Uziak, Jacek; Huyghebaert, Bruno; University of Life Sciences in Lublin; College of Management and Enterprise, Wałbrzych; Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux
International Scientific Symposium Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture – FMPMSA, was organized for the twelve time from 1994. Therefore, there was 30th round anniversary in 2024. A lot changed during those 30 years, not only the symposium. In 2006 we started collaboration with Walloon Agricultural Research Centre CRA-W in Gembloux, Belgium. It allows to extend the international reach of the symposium and to test the new areas of knowledge. New contacts as well as research partnership, with varies international partners, have been established. Throughout the years the symposium was organized not only in Poland but also in Gembloux, Belgium (2008 and 2015) and in Bari, Italy (2022). Since 1994, the understanding of the "sustainable development" concept has significantly broaden and changed, which in the context of agriculture and its processes is reflected in papers presented at subsequent symposia. Detailed information about the presented papers and publications can be found on the website www.up.lublin.pl/fmpmsa. There were over 80 people from 16 countries registered for the symposium. The topics of the papers include issues related to the sustainability of processes and technology in agri-food economy. This publication contains abstracts of papers arranged alphabetically by the name of the first author. Additionally, to make it easier to find interesting topics, a list of keywords has been developed at the end of the book.
Item
Interpunkcja szkołą myślenia gramatycznego. O błędach z zakresu przestankowania
(Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, 2022) Malinowski, Maciej; Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Interpunkcja – mimo że od jej zasadniczego skodyfikowania minęło przeszło 86 lat – sprawia użytkownikom języka sporo trudności ze względu na jej specyficzny charakter nakazowo-zakazowy, obligatoryjność użycia bądź opuszczenia znaku w konkretnym tekście i spory materiał pamięciowy do opanowania. Nie wszyscy piszący wiedzą o tym, że przestankowa- nie opiera się przede wszystkim na kryterium składniowym, to znaczy, że za pomocą znaków pisarskich oddaje się strukturę zapisanego wypowiedzenia. Względy retoryczne (np. zawieszenie głosu) nie powinny być brane pod uwagę, chyba że pokrywają się z granicami syntaktycznymi konstrukcji nadrzędno-podrzędnej. Autor postawił sobie za cel pokazanie i przeanalizowanie najczęstszych błędów interpunkcyjnych w rozmaitych tekstach. Podpierając się odpowiednimi regułami, klarownie omawia wybrane zagadnienia i zachęca do większego zainteresowania się przestankowaniem szczególnie osoby, które zawodowo zajmują się pisaniem i redagowaniem tekstów.
Item
Drukarska Qźnia ART – program zajęć plastycznych z wykorzystaniem kaligrafii i technik graficznych realizowanych w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2019) Rolka, Agata; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Artykuł prezentuje program nauczania, który będzie realizowany z pięcioma grupami w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w latach 2018-2021. Program ten, oprócz tradycyjnych technik plastycznych, wykorzystywanych podczas lekcji w szkole, został wzbogacony o elementy technik graficznych oraz kaligrafii.
Item
Pogranicze sztuki współczesnej i medycyny
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2019) Fryda, Liliana; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Poniższy tekst powstał w oparciu o dysertację podnoszącą problematykę współzależności medycyny i sztuki we współczesnym świecie. Głównym założeniem jest w tym kontekście przedstawienie roli odtwórczych działań artystycznych w odniesieniu do praktyki lekarskiej, holistycznych metod terapeutycznych oraz samego przebiegu rekonwalescencji pacjenta. W takim też ujęciu analiza relacji zachodzących między interpretacją obrazu ludzkiego ciała w sztuce a postrzeganiem somy na płaszczyźnie społecznej budzi wiele kontrowersyjnych pytań. Jaką rolę odrywają więc działania artystyczne w odniesieniu do choroby, bólu i procesu leczenia?
Item
Kapitał sztuki
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2019) Gąsienica-Szostak, Karol; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
W artykule poruszonych zostało kilka problemów nurtujących współcześnie ludzi, poczuwających się do odpowiedzialności za kwestie związane z budowaniem tożsamości kulturowej. Przedstawione zagadnienia balansują na styku edukacji artystycznej, sztuki i twórczości a roli instytucji, rozwiązań systemowych i ustroju kapitalistycznego. Ostatecznie, po ocenie potencjału zjawisk rozgrywających się w sztuce i określeniu go jako potencjału gotowego do wykorzystania, w tekście postawiono pytania o kondycję stanu aktualnego i o kierunek koniecznych zmian w najlepiej pojętym interesie społecznym.