Stan zagospodarowania przestrzennego gmin regionu Gór Świętokrzyskich

Abstract
Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój społeczno-gospodarczy jest przedmiotem troski w przestrzeni regionu Gór Świętokrzyskich. Trafność diagnoz i strategii przestrzennych, merytoryczna poprawność planów zagospodarowania, mają szczególne znaczenie dla jakości przestrzeni gmin tak cennego obszaru. Praca stanowi analizę stanu zagospodarowania przestrzennego tego regionu górskiego. Pod pojęciem zagospodarowania przestrzennego rozumie się istniejący lub planowany sposób wykorzystania przestrzeni fizycznej określony przez struktury przestrzenne oraz różne rodzaje infrastruktury z nią związanej, jak również zależności funkcjonalne między danymi strukturami i infrastrukturami oraz ich elementami. Przedmiotem uwagi są fizjograficzne podstawy gospodarowania, sytuacja demograficzna, przedsiębiorczość oraz wyposażenie w infrastrukturę sieciową.
Description
Keywords
Citation
Brambert P., Kiniorska I., Nowak E., 2010, Stan zagospodarowania przestrzennego gmin regionu Gór Świętokrzyskich, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich Polskiej Akademii Nauk, 57, s. 89-99.
Belongs to collection