Metody doboru członków rad nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa a kodeksy dobrych praktyk

Abstract
W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na przedstawieniu i wnikliwym omówieniu aspektów organizacyjno-prawnych związanych z procesami wyznaczania członków rad nadzorczych w nawiązaniu do propagowanych, zalecanych rozwiązań popularyzowanych w tzw. kodeksach dobrych praktyk. Szczególną uwagę zwrócono na takie zagadnienia jak: wymagania formalne stawiane kandydatom, jawność procedur i stosowane w praktyce kryteria wyboru.
Description
Keywords
Citation
W. Walczak, Metody doboru członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa a kodeksy dobrych praktyk, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 2014, t.XCII, s. 375-390.
Belongs to collection