Gry miejskie oraz questing jako formy komunikacji i kreowania wizerunku regionu

Abstract
Obecnie zauważa się zwiększenie zainteresowania formami komunikacji danego regionu, które nie tylko skupiają uwagę, ale są dla odbiorców pewną formą rozrywki, budzącą pozytywne emocje i skojarzenia. Celem artykułu jest zatem wskazanie na nowe innowacyjne formy komunikacji, które dzięki zaangażowaniu i wywołaniu autentycznych emocji budują pozytywny wizerunek marki danego regionu oraz aktywizują grupy odbiorców. Gry miejskie wykorzystują przestrzeń danego regionu, czyniąc z niego planszę gry, na której uczestnicy rozwiązują przydzielone im zadania. Questing zaś to inaczej turystyka z zagadkami, poszukiwanie tropów umożliwiających rozwiązanie zagadki. Obie te formy mają na celu rozwijanie poczucia tożsamości, kreowanie wizerunku danego regionu, wskazanie na wyjątkowe miejsca, rozrywkę oraz odkrywanie tajemnic obszaru. Są to interesujące formy komunikacji regionu mające wartości edukacyjne, wykorzystujące zasadę „nauka przez zabawę”, które łączą w nieszablonowy sposób umiejętności praktyczne z wiedzą teoretyczną graczy. Są skierowane głównie do turystów oraz mieszkańców. W artykule przedstawiono przykłady takich działań.
Description
Keywords
Citation
A. Smalec, Gry miejskie oraz questing jako formy komunikacji i kreowania wizerunku regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 867, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 40, Wyd. Naukowe US, Szczecin 2015, s. 193-205
Belongs to collection