Więzi personalne i umiejscowienie funkcji personalnej w układach organizacyjnych grup kapitałowych – rozważania teoretyczno-empiryczne

Abstract
W artykule przedstawiono rozważania teoretyczne dotyczące lokalizacji funkcji personalnej oraz więzi personalnych, które mają swoje odzwierciedlenie w sposobie zarządzania zasobami ludzkimi w grupie kapitałowej. Lokalizacja funkcji personalnej jest rozpatrywana z punktu widzenia dwóch wymiarów: centralizacji zarządzania oraz koncentracji działań realizowanych w ramach tej funkcji. Więzi personalne rozpatrywane jako powiązania właścicielskie, zarządcze i pracownicze w grupach kapitałowych oraz relacje społeczne. W artykule zaprezentowano również wyniki badań empirycznych odnoszące się do wskazanej powyżej problematyki.
Description
Keywords
Citation
D. Bąk-Grabowska, K. Grzesik, A. Jagoda, Więzi personalne i umiejscowienie funkcji personalnej w układach organizacyjnych grup kapitałowych – rozważania teoretyczno-empiryczne, Management Forum, 2015, vol. 3, no. 3, ss. 3-12.
Belongs to collection