Instytucjonalne uwarunkowania promocji czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Abstract
Description
Keywords
Citation
Siuda, P., Stachura, K. (2016). Instytucjonalne uwarunkowania promocji czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych [w:] (Nie)obecna nauka. Strategie promocyjne polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, (red.) P. Siuda, Poznań, s. 23-50.
Belongs to collection