Niedostatki działań promocyjnych polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Abstract
Description
Keywords
Citation
Siuda, P., Stachura, K. (2016). Niedostatki działań promocyjnych polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych [w:] (Nie)obecna nauka. Strategie promocyjne polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, (red.) P. Siuda, Poznań, s. 55-68
Belongs to collection