Przywództwo wobec nowych wyzwań – świat wirtualnych zespołów

Abstract
W artykule przedstawiono zarys specyfiki zespołów wirtualnych oraz wyzwania stojące przed przywódcami zespołów wirtualnych. Wśród przedstawionych wyzwań znajdują się: określanie standardowych procesów współdziałania, docenianie wartości różnorodności, odpowiednie stosowanie nowoczesnych technologii, budowanie zaufania i utrzymywanie relacji, monitorowanie indywidualnych postępów oraz dbałość o rozpoznawalność zespołu. Skuteczny przywódca zespołów wirtualnych powinien być świadomy znaczenia poszczególnych działań dla efektywnej pracy zespołu. Istotne znaczenie odgrywa konieczność zidentyfikowania posiadanych kompetencji i umiejętności oraz rozwijanie nowych.
Description
Keywords
Citation
M. Chutnik, K. Grzesik, Przywództwo wobec nowych wyzwań – świat wirtualnych zespołów, [w:] Przedsiębiorstwo w realiach globalnej konkurencji, (red.) A.P. Balcerzak, E. Rogalska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 162-170