Zachowania oszczędnościowe Polaków na tle wybranych krajów UE

Abstract
Zachowania oszczędnościowe należą do grupy zachowań finansowych, są rezultatem podejmowania decyzji dotyczących poziomu i struktury oszczędności w danym gospodarstwie domowym. W teorii ekonomii zachowania oszczędnościowe rozumiane są jako zachowania, których efektem jest odłożenie konsumpcji na przyszłość. Celem głównym artykułu jest scharakteryzowanie zachowań oszczędnościowych Polaków i porównanie ich z wybranymi krajami Unii Europejskiej. W pierwszej części niniejszego artykułu przytoczone zostaną definicje i wyjaśnienia oszczędzania i zachowań oszczędnościowych proponowane w teoriach ekonomicznych. Następnie autorka postara się odpowiedzieć na pytanie jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływają na zachowania oszczędnościowe w krajach Unii Europejskiej. Na końcu dokonana zostanie analiza zachowań oszczędnościowych w wybranych krajach Unii Europejskiej, w tym Polski.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection