Organizacyjne aspekty zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach

Abstract
Description
Citation
Wyrozębski P., Organizacyjne aspekty zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach [w] Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Zarządzanie, pr. zb., red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013