Kierownik projektu – menedżer czy przywódca?

Abstract
W artykule przedstawiono wybrane koncepcje roli oraz pożądanych kompetencji kierownika projektu. Określono także relację między zarządzaniem (menedżerem) a przewodzeniem (przywódcą). Stało się to podstawą do udzielenia odpowiedzi na pytanie postawione w tytule opracowania: czy kierownik projektu powinien przejawiać cechy menedżera czy przywódcy? Stwierdzono, że kierownik projektu powinien posiadać kompetencje pozwalające mu na pełnienie zarówno roli przywódcy, jak i roli menedżera. Stopień nasilenia pożądanych cech menedżerskich czy przywódczych będzie także zależny od cech projektu oraz przyjętego w organizacji standardu zarządzania projektami.
Description
Keywords
Citation
K. Grzesik, K. Piwowar-Sulej, Kierownik projektu – menedżer czy przywódca?, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, (red.) Cz. Zając, K. Kulig-Moskwa, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 4(36), Wrocław 2013, ss. 97-114
Belongs to collection