Metoda wyznaczania charakterystyki prędkościowej momentu obrotowego i mocy silnika spalinowego za pomocą analizy sygnału dźwiękowego