Ocena zjawiska niepowtarzalności wyników pomiarów w zbiorach dynamicznych stanów pracy silnika spalinowego