Państwo – prawo – polityka. Księga poświęcona pamięci Profesora Henryka Groszyka

Abstract
Tytuł księgi nawiązuje do trzech filarów, które stanowiły centrum zainteresowań badawczych Profesora Henryka Groszyka. Wokół państwa, prawa i polityki starał się on bowiem koncentrować różnorodność treści badawczych, dostrzegając między tymi trzema wieloaspektowymi zjawiskami ścisłą więź. Autorami artykułów, które znalazły się w niniejszej publikacji są byli Prezesi i członkowie Studenckiego Koła Naukowego Prawników, wychowankowie oraz współpracownicy Profesora Henryka Groszyka. W znakomitej większości opublikowane teksty są wyrazem indywidualnych zainteresowań badawczych Autorów. Do Księgi zgłoszono aż trzydzieści artykułów, dlatego pragniemy wszystkim podziękować za to, że życzliwie odnieśli się do pomysłu wydania niniejszej publikacji. Księga pamiątkowa zawiera rys biografii Profesora Henryka Groszyka i bibliografię jego prac naukowych. Ponadto została opatrzona galerią fotografii. Niniejsza publikacja dowodzi tego, że Profesor Henryk Groszyk jest nadal obecny w naszej pamięci. Czytelnikom tej Księgi być może pozwoli poznać uczonego i wychowawcę, który całe swoje życie poświęcił nauce i studentom.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection