Nauka o Państwie w Myśli Georga Jellinka - wstęp

Abstract
„Znakomity prawnik niemiecki współczesny (...). W dziedzinie prawa, w szczególności prawa publicznego (...) położył wybitne, historyczne po prostu zasługi”. Tak o Georgu Jellinku (1851-1911) napisał Stanisław Posner w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej. Współcześnie autora Ogólnej nauki o państwie określa się jako klasyka, a jego opus magnum mianem „syntezy” teorii państwa XIX i XX wieku. Było to dzieło stanowiące spektrum prawniczej erudycji, które jeszcze za życia autora zyskało rangę światową. Przedmiot niniejszej książki stanowi analiza i ocena jednej z najbardziej znanych koncepcji państwa przełomu XIX i XX wieku. Autor stara się przy tym udzielić odpowiedzi na pytanie, dlaczego Georg Jellinek został uznany za klasyka niemieckiej nauki o państwie. Znamienne mogą okazać się tu słowa Wilhelma Windelbanda, który dokonując oceny dorobku autora stwierdził: „materiał prawny opanowany z najwyższą kompetencją przeniknął i zapłodnił ideami filozoficznymi”.
Description
Fragment publikacji
Keywords
Citation