Polityka konkurencji: rozumienie tradycyjne

Abstract
Artykuł omawia stan negocjacji przedakcesyjnych w dziale konkurencji. Przeprowadzona analiza wskazuje, że przejęcie i wdrożenie nowoczesnych europejskich reguł konkurencji jest niezbędne dla właściwego funkcjonowania gospodarki polskiej w realiach jednolitego rynku. Pozwoli to na lepszą ochronę interesów konsumentów oraz przedsiębiorców działających na polskim rynku, tak krajowych, jak zagranicznych. Uzgodnione w toku negocjacji wyjątki od zasad udzielania pomocy publicznej, w szczególności dopuszczalny pułap pomocy publicznej związanej z inwestycjami na poziomie 50% kosztów inwestycji, a dla niektórych przedsiębiorstw w SSE 75% i więcej (praktycznie nieograniczony dla małych i średnich przedsiębiorstw, które rozpoczęły działalność w SSE przed 2000 r.), oznaczają, że warunki inwestowania w Polsce, pod względem reguł pomocy publicznej, będą jednymi z najkorzystniejszych w poszerzonej Unii Europejskiej. Program restrukturyzacji hutnictwa stali, przyjęty przez polski rząd pozwoli na uzdrowienie tego sektora i postawienie go na poziomie nowoczesności produkcji porównywalnym z poziomem zachodnioeuropejskim.
Description
Keywords
Citation
M. Błachucki, R. Frąc, K. Maryl, Polityka konkurencji: rozumienie tradycyjne [w:] Polska w Unii Europejskiej, K. Żukrowska i J. Stryjek (red.), Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004
Belongs to collection