Negocjacyjny sposób uzgadniania treści aktu administracyjnego a istota władztwa administracyjnego (na przykładzie prawa antymonopolowego)

Abstract
Przedmiotem artykułu jest nowe zjawisko negocjacyjnego sposobu uzgadniania treści aktu administracyjnego, zaś za podstawowy cel badawczy obrano problem, w jakiej relacji pozostaje ono do istoty władztwa administracyjnego, tj. czy przeczy jego istocie, modyfikuje go, czy też nie wpływa nań w sposób znaczący. Rozważania prowadzone są na przykładzie prawa antymonopolowego, które jako relatywnie młoda gałąź prawa administracyjnego jest w większym stopniu otwarta na nowe zjawiska na gruncie prawa administracyjnego. W pierwszej części artykułu wskazane zostanie pojęcia władztwa administracyjnego i aktu administracyjnego oraz ich najważniejsze cechy. Następnie omówione zostaną negocjacyjne formy uzgadniania treści aktu administracyjnego na gruncie prawa antymonopolowego. Dzięki analizie tego zjawiska możliwe stanie się rozwiązanie wskazanego problemu badawczego.
Description
Keywords
Citation
M. Błachucki, Negocjacyjny sposób uzgadniania treści aktu administracyjnego a istota władztwa administracyjnego (na przykładzie prawa antymonopolowego) [w:] Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, red. J. Łukasiewicz, TNOiK, Rzeszów 2012.
Belongs to collection