Gdynia i Centralny Okręg Przemysłowy – kluczowe projekty gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej

Abstract
Artykuł ma na celu przedstawienie dwóch największych projektów inwestycyjnych Drugiej Rzeczypospolitej: miasta i portu w Gdyni oraz Centralnego Okręgu Przemysłowego. Rozważania podjęte w artykule mają za zadanie przedstawić ich autorstwo, zweryfikować ich rangę dla gospodarki Drugiej Rzeczypospolitej, poziom identyfikowania się państwa ze wskazanymi projektami inwestycyjnymi oraz zbadać wspólne powiązania w zakresie konkurencyjności obu koncepcji oraz ich funkcjonalnych powiązań.

The goal of this article is to present two biggest investment projects in the IInd Republic of Poland: the port and city of Gdynia and the Central Industrial Ring. This article aims to present their authorship, verify theire meaning to the economy of the Second Republic, the level on which the state identified itself with those projects, and to analyze their common connections when their competitivness and functional ties are concerned.
Description
Artykuł wydano na licencji Commons CC-BY-NC-ND 3.0 Polska i został dodany do repozytorium przez przedstawiciela redakcji.
Keywords
Citation
Belongs to collection