Nowe regulacje w zakresie zbiórek publicznych w Polsce w 2014 roku

Abstract
Obszar zbiórek publicznych został uregulowany w nowy sposób w 2014 roku za sprawą wejścia w życie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Dotychczas obszar ten był regulowany przez restrykcyjną ustawę z 1933 roku, która nie odpowiadała współczesnym wymogom cywilizacyjnym. Artykuł prezentuje nową regulację, która liberalizuje zasady prowadzenia zbiórek publicznych, i omawia elementy, które się zmieniły, porównując je z poprzednią regulacją. Zawiera także elementy ocenne wyrażone przez autora względem nowej regulacji.

The area has been regulated public collections in a new way in 2014 thanks to the entry into force of the Act on the principles of public collections. So far, the area was governed by the restrictive law of 1933, which did not meet the requirements of modern civilization. The article presents a new regulation, which liberalizes principles of public collections, and discusses the elements that have changed, comparing it with the previous regulation. It also contains evaluative elements expressed by the author in relation to the new regulation.
Description
Artykuł wydano na licencji Commons CC-BY-NC-ND 3.0 Polska i został dodany do repozytorium przez przedstawiciela redakcji.
Keywords
Citation
Belongs to collection