Organizacje pozarządowe wobec cudzoziemców w Polsce: Od pomocy doraźnej do upowszechniania europejskiej ramy polityki integracji

Abstract
Organizacje pozarządowe świadczą usługi obcokrajowcom, przyczyniając się jednocześnie do podnoszenia standardów działania instytucji publicznych. Sytuacja wielu grup cudzoziemców bez wsparcia organizacji pozarządowych byłaby z pewnością znacznie gorsza. W wypadku migrantów objętych ochroną międzynarodową rola organizacji polega na uzupełnianiu działań państwa, w wypadku innych kategorii cudzoziemców działalność trzeciego sektora w dużej mierze zastępuje prowadzenie działań przez państwo.
Description
Keywords
Citation
Pawlak, Mikołaj, Patrycja Matusz-Protasiewicz. 2015. Organizacje pozarządowe wobec cudzoziemców w Polsce: Od pomocy doraźnej do upowszechniania europejskiej ramy polityki integracji. „Trzeci Sektor” 35(2): 11-21.
Belongs to collection