Style życia w komunikacji. Komunikacyjna stratyfikacja społeczeństwa

Abstract
Podejmujemy próbę stworzenia komunikacyjnej dyferencjacji społeczeństwa (polskiego) i wyróżnienia specyficznych kodów komunikacyjnych, według których przebiegają aktualne komunikacje, tworzą się style życia, uczestnicy komunikacji mają możliwość takiego lub innego sytuowania się w trzeciej rzeczywistości, przypisywania się do określonych grup, podejmowania określonych decyzji na rynku komunikacji: w zakresie gospodarki, mediów, komunikowania przy pomocy zakupu takich, a nie innych towarów, tworzenia takiego lub innego wizerunku, przyłączania się do obowiązujących wizerunków, images itp.
Description
Keywords
Citation
Bednorz M., Grech M., Fleischer M., Siemes A., Wszołek M., (2012), Libron, Kraków
Belongs to collection