Polityka wynagrodzeń w Polsce teoria i praktyka

Abstract
Płace stanowią jedną z kategorii społeczno-ekonomicznych, które są przedmiotem wielu dyskusji wśród polityków, ekonomistów, ekspertów. Autor w swojej pracy przedstawia teoretyczny i praktyczny wymiar kształtowania się ich poziomu w Polsce. Ukazuje także przyczyny i skutki relatywnie niskiego poziomu wynagrodzeń w naszym kraju na tle innych państw Unii Europejskiej. Szczególnie ważną częścią pracy są praktyczne wskazówki dla tych, którzy maja wpływ na politykę wynagrodzeń w warunkach polskiej gospodarki. Książka jest adresowana do praktyków gospodarczych, przedsiębiorców, księgowych, kadrowców, firm szkoleniowych oraz studentów kierunków ekonomicznych.
Description
Fragmenty publikacji
Keywords
Citation