Kryteria wyboru instrumentów ekonomicznych dla wsparcia odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska

Abstract
Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej konieczne stają się zmiany obecnego systemu instrumentów ekonomicznych, idące w kierunku większego wykorzystania mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska, pozwalających na zwiększenie oddziaływania stymulującego proekologiczne zachowania podmiotów gospodarczych i całego społeczeństwa. Istnieją kryteria wyboru instrumentów ochrony środowiska, które wynikają przede wszystkim z ich skuteczności środowiskowej oraz efektywności ekonomicznej. Stosuje się jednak wiele kryteriów uzupełniających. Wielość problemów związanych z ochroną środowiska wymaga najczęściej stosowania różnych kryteriów wyboru oraz stopniowego dochodzenia do całego systemu instrumentów o różnym charakterze i różnych sposobach oddziaływania na jednostki gospodarcze i konsumentów.

A number of criteria need to be considered in selecting the best instrument(s) to address an environmental problem: effectiveness and dependability; efficiency; equity; flexibility; incentives; acceptability; informational requirements; and other considerations. A single instrument will rarely meet all the criteria. However, the criteria do provide a useful means of developing an effective mix of instruments to address a particular environmental problem. In some cases only a mixture of regulatory, suasive and economic instruments may provide the most preferred solution.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection