Zarządzanie twórczością organizacyjną. Podejście procesowe

Abstract
Książka zawiera bogatą wiedzę z zakresu twórczości organizacyjnej. Autorzy w publikacji przedstawiają problematykę, która stosunkowo niedawno znalazła swoje miejsce w naukach o zarządzaniu. W ramach oryginalnego wkładu autorskiego w znacznym stopniu zidentyfikowano naturę współczesnej twórczości, przekładając ją umiejętnie w obszar działalności społeczno-gospodarczej na poziom podstawowej jednostki organizacyjnej. Zaletą książki są pogłębione studia literaturowe z rożnych dziedzin - od filozofii i sztuki poczynając, na specjalistycznych pracach z zarządzania kończąc. Konstatacje o naturze i istocie twórczości organizacyjnej oparte na przeprowadzonych badaniach empirycznych i formułowane na tej podstawie wnioski i propozycje, stanowią niewątpliwy autorski wkład do dorobku naukowego w dziedzinie zarządzania.
Description
Fragmenty publikacji
Citation