Udział gmin Lubelszczyzny w zaspokajaniu potrzeb energetycznych przy wykorzystaniu lokalnych zasobów odnawialnych

Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań oceny udziału gmin Lubelszczyzny w zaspakajaniu zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło przy wykorzystaniu lokalnego potencjału odnawialnych zasobów energii oraz zwiększeniu efektywności wykorzystania energii. Oceny dokonano na podstawie ankiet rozesłanych do gmin województwa lubelskiego. Przeprowadzona ocena wykazała, że mimo dużego potencjału Lubelszczyzny udział odnawialnych źródeł w produkcji energii jest marginalny.
Description
Citation
Słowik T., Zając G. , Szyszlak-Bargłowicz J. (2011): Udział gmin Lubelszczyzny w zaspokajaniu potrzeb energetycznych przy wykorzystaniu lokalnych zasobów odnawialnych, [w:] Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, tom 12, nr 10, ss. 387-392.
Belongs to collection