Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa

Abstract
W tekstach składających się na monografię zostały zaprezentowane dylematy i wyzwania stojące przed współczesną humanistyką w dobie zwrotu posttechnologicznego. W części pierwszej monografii autorzy podejmują zagadnienia dotyczące przyszłości człowieka w czasach posthumanizmu oraz konsekwencji socjologicznych i antropologicznych udziału nowych technologii w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-kulturowej. Na drugą część składają się z kolei teksty ukazujące przemiany zachodzące we współczesnej kulturze i sztuce oraz szeroko pojętej aktywności o charakterze kulturalnym, kształtowanej na styku świata rzeczywistego i wirtualnego z wykorzystaniem mediów cyfrowych.
Description
Keywords
Citation
Gałuszka, D.; Ptaszek, G.; Żuchowska-Skiba, D. (red.) (2016). Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa. Kraków: Libron.
Belongs to collection