W stronę poetyki gier wideo

Abstract
Artykuł przedstawia, w jaki sposób gry wideo lokują się w spektrum zainteresowań poetyki, i podejmuje kwestię rozszerzania narzędzi tradycyjnych badań poetologicznych w kontekście tekstowości cyfrowej. Autor podejmuje rozważania na temat potencjału interpretacyjnego, jaki można odnaleźć w grach wideo. Wskazuje także na specyfikę realizowania się w grach dyskursu metaforycznego w oderwaniu od medium języka.
Description
Keywords
Citation
Piotr Kubiński, W stronę poetyki gier wideo, "Forum Poetyki" nr 2(4)/2016.
Belongs to collection