Edukacja dla bezpieczeństwa jako element kształcenia obronnego młodzieży

Abstract
Autor w swoim artykule odpowiada na pytanie - jak reforma szkolnictwa i zmiana treści programowych przedmiotu przysposobienie obronne na edukację dla bezpieczeństwa wpłynęła na przygotowanie obronne młodzieży. Szczegółowa analiza treści kształcenia zawartych w podstawach programowych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, odniesienie do przykładowego programu nauczania oraz innych treści kształcenia stanowią solidną argumentację dla stawianych tez i wniosków. Zawarte w artykule wskazówki oraz proponowane kierunki zmian powinny zostać rozważone w trakcie prac nad zmianą podstawy programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.
Description
Keywords
Citation
P. Kłos, Edukacja dla bezpieczeństwa jako element kształcenia obronnego młodzieży (w:) Współczesne wyzwania obronności, red. J. Walczak, C. Sochala, Wyszków, 2013, s. 145-162.