Zmodyfikowane kryterium doboru zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego

Abstract
In the paper. properties of three criteria of explanatory variabies' selection (for linear econometric model) are examined from the point of view of predetermined postulates.
Description
Keywords
Citation
Walesiak, M. (1987). Zmodyfikowane kryterium doboru zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego. Przegląd Statystyczny, z. 1, s. 37-42.
Belongs to collection