Strategie postępowania w badaniach statystycznych w przypadku zbioru zmiennych mierzonych na skalach różnego typu

Abstract
Omówiono strategie postępowania w badaniach statystycznych w przypadku zbioru zmiennych mierzonych na skalach różnego typu w odniesieniu do zagadnień klasyfikacji i porządkowania liniowego. Zwrócono uwagę na strategię, która wymaga zastosowania narzędzi statystycznych właściwych dla skali porządkowej. Zaproponowano konstrukcję miary odległości oraz syntetycznego miernika rozwoju dla obiektów opisanych zmiennymi porządkowymi.
Description
Keywords
Citation
Walesiak, M. (1993). Strategie postępowania w badaniach statystycznych w przypadku zbioru zmiennych mierzonych na skalach różnego typu. Badania Operacyjne i Decyzje, nr 1, s. 71-77.
Belongs to collection