Ocena stabilności wyników klasyfikacji z wykorzystaniem analizy replikacji

Abstract
Ocenę wyników klasyfikacji można przeprowadzić m.in. wykorzystując analizę replikacji. Replikacja dotyczy przeprowadzenia procesu klasyfikacji zbioru,obiektów na podstawie dwóch prób wylosowanych z danego zbioru danych, a następnie poddania ocenie zgodności otrzymanych rezultatów. Poziom zgodności wyników dwóch podziałów oceniany zazwyczaj z wykorzystaniem skorygowanego indeksu Randa odzwierciedla poziom stabilności przeprowadzonej klasyfikacji zbioru obiektów.
Description
Keywords
Citation
Walesiak, M. (2008). Ocena stabilności wyników klasyfikacji z wykorzystaniem analizy replikacji. W: Pociecha J. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych (s. 67-72). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.