Promocja węgierskiego numeru specjalnego "Baroku", Warszawa-Budapeszt, 29 IV - 12 X 2010 r.