Organizacja lokalnej siły zbrojnej w Obwodzie Ostrołęckim i Przasnyskim w czasie Powstania Listopadowego

Abstract
Artykuł omawia różne formacje powstańcze, utworzone na terenie Kurpiowszczyzny podczas powstania listopadowego, oraz liczne samodzielne bataliony tzw. strzelców celnych. Formowały je poszczególne ziemie i województwa lub osoby prywatne, najczęściej w styczniu 183l r., a więc w okresie największego nasilenia nastrojów patriotycznych. Jedni działali z pobudek patriotycznych, a inni widzieli w tej akcji środek na zabezpieczenie się przed rozruchami na wsi. Dowódcami ich zostawali zazwycza starzy oficerowie, szeregowi rekrutowali się z oddziałów ochotników. Uzbrojenie było też różnorakie. Żołnierzy uzbrajano w broń różnego pochodzenia, często myśliwską.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection