Konstrukcja i test empiryczny modelu F. Blacka i M. Scholesa

Abstract
W artykule podejmowana jest problematyka wyceny opcji przy wykorzystaniu modelu F. Blacka i M. Scholesa. Na początku, wyprowadzony jest model F. Blacka i M. Scholesa za pomocą rozwiązania równania różniczkowego cząstkowego. Następnie, dokonywany jest przegląd literatury dotyczącej poprawności wyceny opcji. Ostatecznie, przeprowadzany jest test empiryczny analizowanego modelu na przykładzie danych dotyczących polskiego rynku kapitałowego.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection