Swoboda decyzyjna w stosowaniu prawa przez administrację publiczną

Abstract
Książka jest kompleksowym studium teoretycznoprawnym, podejmującym ważkie z punktu widzenia ochrony praw i wolności człowieka zagadnienie rzeczywistych luzów decyzyjnych (zagwarantowanych prawnie oraz niezależnych od woli prawodawcy), jakie organy administracji publicznej posiadają w procesie wydawania decyzji administracyjnych, oraz ograniczeń występujących w tym zakresie. Na gruncie analizy dotychczasowego dorobku krajowej i zagranicznej doktryny oraz praktyki orzeczniczej sądów w publikacji sformułowane zostały również postulaty optymalizacyjne, dotyczące sposobu korzystania z dyskrecjonalnych uprawnień administracji publicznej w państwie prawa.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection