Towards Innovative Humanities: The Text as a Laboratory. Traditions, Hypotheses, Ideas

Abstract
Description
Tekst umieszczony w bazie w ramach projektu NPRH "Polskie studia literacko-kulturowe II. Wydanie monograficznych numerów 'Tekstów Drugich' w wersji angielskojęzycznej i umieszczenie ich w międzynarodowych bazach danych”
Keywords
Citation
R. Nycz, "Towards Innovative Humanities: The Text as a Laboratory. Traditions, Hypotheses, Ideas", transl. by A. Warso, Teksty Drugie, 1 (2015), 29-45.