Ubi Leones

Abstract
Description
Tekst umieszczony w bazie w ramach projektu NPRH "Polskie studia literacko-kulturowe II. Wydanie monograficznych numerów 'Tekstów Drugich' w wersji angielskojęzycznej i umieszczenie ich w międzynarodowych bazach danych
Keywords
Citation
G. Grochowski, "Ubi Leones", transl. by A. Warso, Teksty Drugie, 1 (2015), 5-11.