Nature at Its Limits (Ecocide). Subjectivity After the Catastrophe

Abstract
Description
Tekst umieszczony w bazie w ramach projektu NPRH "Polskie studia literacko-kulturowe II. Wydanie monograficznych numerów 'Tekstów Drugich' w wersji angielskojęzycznej i umieszczenie ich w międzynarodowych bazach danych”.
Keywords
Citation
A. Ubertowska, "Nature at Its Limits (Ecocide). Subjectivity After the Catastrophe", transl. by J. Pytalski, Teksty Drugie, 1 (2015), 173-185.