Angelus Novus Looks to the Future. On the Anti-Humanism which Overcomes Nothingness

Abstract
Description
Tekst umieszczony w bazie w ramach projektu NPRH "Polskie studia literacko-kulturowe II. Wydanie monograficznych numerów 'Tekstów Drugich' w wersji angielskojęzycznej i umieszczenie ich w międzynarodowych bazach danych”
Keywords
Citation
O. Cielemęcka, "Angelus Novus Looks to the Future. On the Anti-Humanism which Overcomes Nothingness", transl. by R. Pawluk, Teksty Drugie, 1 (2015), 64-82.