The Avant-Garde Artist: Between the All-Too-Human and the Inhuman. Towards an Anthropological Aesthetics

Abstract
Description
Tekst umieszczony w bazie w ramach projektu NPRH "Polskie studia literacko-kulturowe II. Wydanie monograficznych numerów 'Tekstów Drugich' w wersji angielskojęzycznej i umieszczenie ich w międzynarodowych bazach danych”
Keywords
Citation
M. Popiel, "The Avant-Garde Artist: Between the All-Too-Human and the Inhuman. Towards an Anthropological Aesthetics", transl. by R. Pawluk, Teksty Drugie, 1 (2015), 83-111.