Towards the Post-Human Body. On New Poetry and New Reality

Abstract
Description
Tekst umieszczony w bazie w ramach projektu NPRH "Polskie studia literacko-kulturowe II. Wydanie monograficznych numerów 'Tekstów Drugich' w wersji angielskojęzycznej i umieszczenie ich w międzynarodowych bazach danych”.
Keywords
Citation
B. Bodzioch-Bryła, "Towards the Post-Human Body. On New Poetry and New Reality", transl. by J. Szelągiewicz, Teksty Drugie, 1 (2015), 155-172.