Koszt kapitału jako determinanta wyceny spółki i oceny opłacalności inwestycji metodami dyskontowymi

Abstract
W ocenie podmiotów i wycenie akcji najpopularniejsze są obecnie metody dochodowe, które wykorzystują informacje o ryzyku, oczekiwaniach inwestorów, koszcie długu i uwzględniają zmianę wartości pieniądza w czasie. W artykule zdefiniowano pojęcia kosztu kapitału oraz ryzyka związanego z wrażliwością stopy zwrotu na zmiany rynkowe. Przedstawiono znaczenie oczekiwanej stopy zwrotu – kosztu kapitału w ustalaniu ekonomicznej wartości dodanej oraz w wycenie akcji. Wskazano na siłę wpływu zmian stopy dyskontowej, która uzależniona jest w dużej mierze od oczekiwań inwestorów.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection