Segmentacja rynku. Kryteria i metody

Abstract
Na podstawie literatury przedmiotu w artykule przedstawiono wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne dotyczące segmentacji rynku. Scharakteryzowano w tym kontekście: - przydatność wykorzystywanych zmiennych będących podstawą badań segmentacyjnych (charakteryzujących nabywców i ich reakcje, obserwowalnych i nieobserwowalnych); - klasyfikację (ze względu na podejścia i stosowane metody badawcze) i przydatność metod segmentacji rynku (ze względu na kryteria: efektywność dla segmentacji, efektywność predykcyjna, własności statystyczne, znane zastosowania, dostępność oprogramowania); - analizę procedur segmentacyjnych wykorzystywanych w metodologii conjoint analysis, w której jako podstawę wykorzystuje się użyteczności cząstkowe atrybutów produktów.
Description
Keywords
Citation
Walesiak, M. (2000). Segmentacja rynku. Kryteria i metody. W: Zeliaś A. (red.), „Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych”. Kraków, Wydawnictwo AE, s. 191-201