Forever off? Status śmierci podmiotu posthumanistycznego w mediach cyfrowych

Abstract
Katherine Hayles zdefiniowała postczłowieka jako rozszerzony system poznawczy, który umieszczony jest w „cybernetycznym obwodzie, który przeplata jego wolę, pragnienia i percepcję”. Tak określona kategoria postczłowieka nie stanowi projektu czy hipotezy, ale opis otaczającej nas rzeczywistości, w której wszyscy jesteśmy always on, dzieląc swoje życie między rzeczywistość a świat wirtualny. Jednym z problemów, jakie rodzi taki stan rzeczy, jest definicja „śmierci” w mediach cyfrowych – gdzie to, co do tej pory stanowiło poszerzenie człowieka – profil na Facebooku, konto na forum – „żyje” nawet po śmierci swojego właściciela. Przedmiotem artykułu jest analiza tego fenomenu poprzez kategorię użytkownika forever off, opartą na wypracowanej na gruncie współczesnej posthumanistycznej filozofii analizie śmierci (Rosi Braidotti).
Description
Keywords
Citation
Rorot, W. (2016). Forever off? Status śmierci podmiotu posthumanistycznego w mediach cyfrowych, [w:] D. Gałuszka, G. Ptaszek, D. Żuchowska-Skiba (red.), Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa. Kraków: Libron, s. 83-96.
Belongs to collection