Sukces, skuteczność i efektywność w zarządzaniu projektami

Abstract
W odniesieniu do działań realizowanych w organizacji w literaturze oraz praktyce gospodarczej równolegle funkcjonują trzy pojęcia: sukces, skuteczność i efektywność działań, w praktyce traktowane często równoważnie. Należy podkreślić, iż niezależnie od podejścia, metodyki, zestawu dobrych praktyk czy fachowych publikacji z zakresu zarządzania projektami, nie istnieje jednoznaczna definicja sukcesu projektu i pojęć pokrewnych. Może wynikać to z faktu, iż te pojęcia są definiowane „nieostro”, subiektywnie i traktowane wieloznacznie w zależności od specyfiki, wielkości czy złożoności projektu, a także horyzontu oceny czy zakresu oczekiwań co do efektów działań pochodzących ze strony interesariuszy danego przedsięwzięcia. Zamierzeniem autora będzie dokładniejsza analiza tego zjawiska w odniesieniu do zarządzania projektami.
Description
Keywords
Citation
Bukłaha E., Sukces, skuteczność i efektywność w zarządzaniu projektami [w:] Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy 113
Belongs to collection