(Re)transmisja wartości. Społeczno-kulturowe przesunięcie w pojmowaniu generacyjnej roli nowych technologii

Abstract
Wraz z początkiem społeczeństwa informacyjnego (sieciowego) nastąpiła symboliczna zmiana w pojmowaniu autorytetu, a co za tym idzie – sposobu wytwarzania i przekazywania wartości jako zbioru norm życia społecznego. Niewątpliwy wpływ na zaistniałą sytuację miały coraz szersze przemiany mediów oraz ogólnodostępność narzędzi komunikacyjnych. Jakie pozatechnologiczne czynniki wpłynęły na odejście od tradycyjnych form „dziedziczenia” wzorców funkcjonowania wspólnotowego? Jak w zastanej rzeczywistości mają odnaleźć się pokolenia wychowane przed rewolucją informacyjną? Ekostystem kulturowy w kontekście społecznym nadal pozostaje zamknięty, pora tylko właściwie go zinterpretować. Czy motywacje użytkowników także doświadczają efektu międzypokoleniowej przepaści, czy jednak społeczne wartości wyrażane online mogą być podobne bez względu na metrykę?
Description
Keywords
Citation
Kalinowska, A. (2016). (Re)transmisja wartości. Społeczno-kulturowe przesunięcie w pojmowaniu generacyjnej roli nowych technologii, [w:] D. Gałuszka, G. Ptaszek, D. Żuchowska-Skiba (red.), Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa. Kraków: Libron, s. 113- 130.
Belongs to collection