Podnoszenie kompetencji kadr kultury w domach, centrach i ośrodkach kultury

Abstract
Raport to efekt współpracy Regionalnego Obserwatorium Kultury Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach z ekspertami i organizacjami zaangażowanymi w projekt badawczy „Ogólnopolska diagnoza podnoszenia kompetencji kadr kultury w domach, centrach i ośrodkach kultury” zrealizowany w latach 2014–2015. Autorami konceptualizacji badania oraz treści raportu jest grupa pracowników Uniwersytetu Śląskiego z Zakładu Edukacji Kultural- nej: Bogusław Dziadzia, Ewelina Konieczna, Jan Liniany, Jolanta Skutnik, Dorota Sieroń-Galusek oraz pracownicy Regionalnego Obserwatorium Kultury Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach w składzie: Łukasz Dziu- ba, Aleksander Lysko, Maciej Zygmunt odpowiedzialni również za organizacyjną i produkcyjną warstwę projektu. Realizatorem badań terenowych było Biuro Badań Społecznych Question Mark, specjalizujące się w analizie sektora kultury. Projekt został do nansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium kultury”. Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji projektu.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection