Inwazja symulakrów. Motyw „dramatu wyboru” jako dominanta kompozycyjna filozoficznych utworów fantastycznonaukowych

Abstract
Punktem wyjścia do artykułu jest próba genologicznego uporządkowania zjawisk zachodzących w obrębie literatury fantastycznonaukowej. Kryterium dla poszczególnych rozróżnień stanowią związane z rozwojem technologicznym lęki i obawy werbalizowane przez twórców science fiction. Literatura, która spodziewa się w przyszłości zagrożenia zewnętrznego (bunt maszyn, inwazja Marsjan), zostaje określona jako ludyczna, natomiast literatura, dla której głównym źródłem niepokojów są możliwe konsekwencje dzisiejszej kondycji ponowoczesnego człowieka, nazwana zostaje filozoficzną. W dalszej części wywodu autor stara się doprecyzować naturę obaw werbalizowanych w filozoficznej literaturze fantastycznonaukowej poprzez włączenie jej w kontekst filozoficzny (Baudrillard, Žižek) i poprzez analizę Nowego wspaniałego świata A. Huxleya jako najsłynniejszego dzieła w historii gatunku.
Description
Keywords
Citation
Ronge, G. (2016). Inwazja symulakrów. Motyw „dramatu wyboru” jako dominanta kompozycyjna filozoficznych utworów fantastycznonaukowych, [w:] D. Gałuszka, G. Ptaszek, D. Żuchowska-Skiba (red.), Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa. Kraków: Libron, s. 237-254.
Belongs to collection