Zdrowie i sprawność fizyczna studentów a uprawianie przez nich sportu w czasie wolnym

Abstract
Studenci wyżej oceniają swój stan zdrowia niż poziom sprawności fizycznej. Mężczyźni i młodzież pochodząca z dużych miast częściej oceniają swoje zdrowie i sprawność fizyczną jako bardzo dobrą niż kobiety i młodzież pochodząca z małych miasteczek i wsi. Ocena zdrowia pozostaje w silnym związku z oceną sprawności fizycznej. Im wyższa samoocena zdrowia tym wyższa ocena własnej sprawności fizycznej. Badana młodzież tym częściej uprawia sport w czasie wolnym im wyżej ocenia swój stan zdrowia i sprawność fizyczną.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection