Miłosierdzie wyzwaniem współczesnej szkoły

Abstract
Description
Keywords
Citation
Miłosierdzie wyzwaniem współczesnej szkoły, w: Problematika sociálno-patologických javov v školskom prostredí – stav, prevencia, riešenie, Ružomberok 2007, s. 380-386.
Belongs to collection